Vår vision

Rethink Textiles vision är att hjälpa hotellbranschen att sänka sitt klimatmässiga och sociala avtryck från textil samt inspirera till att textil ska vara en del av hållbarhetsmålen.

Genom att inspirera hotellgästen och engagera personalen får vi textilierna att hålla längre samtidigt som vi ersätter dagens textilkvalitéer med material med lägre klimatpåverkan.

Vi vill öka transparensen i värdekedjan för att människorna i produktionsländerna, ska få bättre arbets- och levnadsvillkor.

Hållbarhet

Vårt erbjudande

Rethink Textiles hjälper er att attrahera de gäster som söker en hållbar vistelse genom tydligare hållbarhetskommunikation och genom att involvera gästen i det textila hållbarhetsarbetet.

  • Hur ska vi prata om hållbarhetsarbetet med våra gäster? 
  • Hur får vi gästen att bli delaktig och känna sig som en viktig pusselbit i vår strävan om att få textilierna att hålla längre?
  • Vad är greenwash och hur undviker man att hamna i fallgroparna?

Nyheter