Vårt erbjudande

ReThink Textiles hjälper er att attrahera de gäster som söker en hållbar vistelse genom tydligare hållbarhetskommunikation och involvera gästen i det textila hållbarhetsarbetet.

  • Vad inom hållbarhet ska vi som hotell berätta om för gästen?
  • Vad är green washing?
  • Hur får vi gästen att bli delaktig och känna sig som en viktig pusselbit i vår strävan om att få textilierna att hålla längre?

Hållbarhet

  • Textil är tyvärr en av de industrierna med högst miljöpåverkan och släpper årligen ut mer koldioxid än vad sjöfart och flyget gör tillsammans.
  • Bomull behöver enorma mängder vatten för att växa; mellan 10 000 – 20 000 liter vatten per kilo bomull, enligt WWF
  • 1/3 av mikroplasterna i världshaven kommer från textil 

Vår vision

Rethink Textiles vision är att hjälpa hotellbranschen att sänka sitt klimatmässiga och sociala avtryck från textil samt inspirera till att textil ska vara en del av hållbarhetsmålen.

Genom att inspirera hotellgästen och engagera personalen får vi textilierna att hålla längre samtidigt som vi ersätter dagens textilkvalitéer med material med lägre klimatpåverkan.

Vi vill öka transparensen i värdekedjan för att människorna i produktionsländerna, ska få bättre arbets- och levnadsvillkor.

Nyheter