FRÅGOR? KONTAKTA OSS

Här finns svar på frågor rörande GDPR relaterad info men tveka inte att höra av dig om du vill ha ytterligare information eller om du tycker att vi ska lägga till något till denna sida.

Integritetspolicy

Vi värnar om din personliga integritet och vi behandlar dina personuppgifter tryggt och säkert i enlighet med gällande lagar om skydd för personuppgifter.

RethinkTextiles är ett varumärke helt ägt av VarUnik AB org. Nr 556886–7203 med adress Tryffelslingan 12, 181 57 Lidingö är personuppgiftsansvarig.

Insamling och användning av personuppgifter

När du kontaktar VarUniks kundservice samlar vi in information om dig såsom namn, e-mailadress, telefonnummer.

Den information som vi samlar in innefattar men är ej begränsad till:

 • Namn
 • Kontaktuppgifter (tex. adress, telefonnummer, e-post)

VarUnik behandlar personuppgifter för att kunna ge dig ett så bra bemötande som möjligt och samtidigt uppfylla våra skyldigheter gällande våra produkter och tjänster. Dina personuppgifter kan komma att behandlas för följande ändamål:

Ändamål

 • Marknadsföring
 • Överföra kunskap och inspiration om miljövänlig textil
 • Kundenkäter i syfte att förbättra produkter och erbjudanden

Laglig grund för behandling av data är berättigat intresse eller samtycke

Ändamål

 • Administration
 • Hantering av lojalitetsprogram och kundprofiler
 • Tillhandahålla kundservice
 • Systemadministration såsom konto- och behörighetsadministration

Laglig grund för behandling av data är fullgörande av avtal

Ändamål

 • Utföra leveranser
 • Bokföring
 • Fakturering och revision
 • Legala åtaganden

Laglig grund för behandling av data är rättslig förpliktelse.

Vill du veta vilka personuppgifter som vi har sparat om dig? För att beställa ett registerutdrag, kontakta oss på info@varunik.se

För ändamålen beskrivna under insamling och användning av personuppgifter kan vi behöva överföra dina personuppgifter till andra företag som är involverade i att tillhandahålla våra produkter och tjänster. Det kan vara transportföretag, produktionspartners, tjänsteleverantör av nyhetsbrev, finansiella institut, redovisningsbyråer, tillsynsmyndigheter. Dessa tjänsteleverantörer får endast tillgång till de personuppgifter som är nödvändiga för att de ska kunna uppfylla sina åtaganden gentemot oss och de får endast behandla dina personuppgifter i enlighet med våra instruktioner.

Vi säljer aldrig dina personuppgifter.

Vi kan komma att skicka information om våra produkter, tjänster, inspiration, specialerbjudanden och nyheter som vi tror kan vara av intresse för dig. För att vår kommunikation ska vara relevant och intressant för dig kan vi behandla dina personuppgifter såsom namn, email adress, användargenererade data (som klick- och besökshistorik) samt klick i länkar i e-post från oss.

Vi kommunicerar direkt marknadsföringsinformation till dig via e-post, telefon eller kan komma att kontakta dig via sociala medier. Vi delar inte dina uppgifter med andra företag i direkta marknadsföringssyften. Du har alltid möjlighet att avsäga dig direktmarknadsföring från VarUnik genom att avregistrera dig i respektive kommunikationskanal. Observera att även om du avbryter prenumerationen av direktmarknadsföring kommer vi att fortsätta skicka meddelanden till dig rörande ditt företags beställningar för att kunna fullgöra vårt avtal med dig.

Har du fortfarande en fråga?

Kontakta oss för mer information.

Kontakt